62. Learning sheet (December 2023): Požár chloru a oceli (by ADM)
61. Learning sheet (November 2023): Trhlina v teploměrné jímce (by ADM)
60. Learning sheet (October 2023): Únik hexanu (by ADM)
59. Learning sheet (September 2023): Únik horkého oleje a požár (by ADM)
58. Learning sheet (July 2023): Výbuch asfaltového prachu (by ADM)
57. Learning sheet (June 2023): Vystavení účinkům radiace (by ADM)
56. Learning sheet (May 2023): Pracovníci na nesprávném místě (by ADM)
54. Learning sheet (March 2023): Únik chloru (by ADM)
53. Learning sheet (February 2023): Zadušení argonem (by ADM)
52. Learning sheet (December 2022): Exploze na hydrogenačním zařízení by ADM)
51. Learning sheet (November 2022): Exploze LNG (by ADM)
50. Learning sheet (October 2022): Požár kolony „Vis Breaker“ (by ADM)
49. Learning sheet (September 2022): Únavová trhlina by ADM)
48. Learning sheet (July 2022): Nefunkční bezpečnostní systém (by ADM)
47. Learning sheet (June 2022): Technik omdlel (by ADM)
46. Learning sheet (May 2022): Prasknutí protiexplozní pojistky (by ADM)
45. Learning sheet (April 2022): Výbuch v nádrži (by ADM)
44. Learning sheet (March 2022): Přiškrcený ventil (by ADM)
43. Learning sheet (February 2022): Prasklá hadice (by ADM)
42. Learning sheet (December 2021): Vysoký tlak v reaktoru (by ADM)
41. Learning sheet (November 2021): Vymrštěná nádrž (by ADM)
40. Learning sheet (October 2021): Exploze reaktoru / re-issued (by ADM)
39. Learning sheet (September 2021): Uvolňování ucpaného potrubí (by ADM)
38. Learning sheet (July 2021): Výbuch nádrže (by ADM)
37. Learning sheet (June 2021): Výbuch pece (by ADM)
36. Learning sheet (May 2021): Náhlé vzplanutí propanu (by ADM)
35. Learning sheet (April 2021): Odvětrání vodíku (by ADM)
34. Learning sheet (March 2021): Přeplnění nádrže na methanol (by ADM)
33. Learning sheet (February 2021): Požár v potrubní jímce (by ADM)
32. Learning sheet (December 2020): Zátkování trubek tepelných výměníků (by ADM)
31. Learning sheet (November 2020): Vykládka práškových materiálů (by ADM)
30. Learning sheet (October 2020): Dusičnan amonný (by ADM)
29. Learning sheet (September 2020): Oblak SM ze zásobní nádrže (by ADM)
28. Learning sheet (July 2020): Únik plynu z plynojemu (by ADM)
27. Learning sheet (June 2020): Ucpané potrubí (by ADM)
26. Learning sheet (May 2020): Rozkmitání pojistného tlakového ventilu (by ADM)
25. Learning sheet (April 2020): Práce na „nesprávném“ místě (by ADM)
24. Learning sheet (March 2020): Únavové trhliny a praskliny (by ADM)

EPSC Learning Sheet

The Learning Sheets are meant to stimulate discussion on important process safety topics at operational sites and to improve competency & awareness. Latest topic: Isobutylene Gas Explosion. Subscribe to our Learning Sheet Mailing List here.